среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie balaski plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia PVC na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak projektowane balaski Winylowe na plot i furtkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий